Logg inn
Logg inn

 

Book en demo

Enkle digitale verktøy for anleggsbransjen

 

Forstå virkelige driftskostnader og øk lønnsomheten.
Få kontroll og oversikt over vedlikehold, service og reparasjoner. 
Øk produktivitet og forleng levetiden på maskin- og
utstyrsparken, enkelt fra mobil og nettbrett i felt.

Book en gratis demo

Brukt av fagfolk

Stangeland Logo Rev     Risa Logo Rev

TT Anlegg Logo RevBG Logo   

Rental Logo Rev    

 

Teknisk Vedlikehold

Icon=Teknisk vedlikehold, Size=Small, Light=True  Barde Felt

Hold maskin- og utstyrsparken i arbeid med
anleggsmaskiner og utstyr du kan stole på.

Barde Felt er skreddersydd for maskinentreprenørens
forvaltning, drift og vedlikehold av anleggsmaskiner,
kjøretøy og utstyr.

I bruk hos flere av landets ledende anleggsentreprenører siden 2015.

 

Økt oppetid og høyere inntjening

App for maskinførere og sjåfører

Planleggingsverktøy for verksted

Komplett historikk på reparasjoner, vedlikehold og service

Integrasjonsmuligheter (økonomi, telematikk, m.m.)

 

New call-to-action   Click me

 

Barde leverer digitale verktøy sammen med anleggsbransjen som er skreddersydd for maskinentreprenører i Norge og Norden.

Icon=Maskin planlegging, Size=Small, Light=True Maskin- og utstyrsplan

 

Øk utnyttelsesgraden på anleggsmaskiner og utstyr med et enkelt og oversiktlig planleggingsverktøy.

Effektiv løsning hvor prosjektenes behov for maskiner og utstyr fordeles fortløpende og i sanntid.

 

Reduserer behovet for planleggingsmøter

Alle har tilgang til siste versjon av planen

Enkel bestillingsrutine

Bilde4 rev
Barde_lastebil_3D

Icon=Transport planlegging, Size=Small, Light=True Transportplan


For mange maskinentreprenører er effektive transport- og logistikkoperasjoner kjernen i virksomheten. 

Få bedre kontroll og oversikt med et moderne planleggingsverktøy. 

Effektiv koordinering og planlegging av massetransport

Oversikt over kjøretøy og oppdrag

Enkel bestilling av masse inn eller ut av prosjekt

Barde_lastebil_3D

Icon=Transport planlegging, Size=Small, Light=True Transportplan

 

For mange maskinentreprenører er effektive transport- og logistikkoperasjoner kjernen i virksomheten. 

Få bedre kontroll og oversikt med et moderne planleggingsverktøy. 

Effektiv koordinering og planlegging av massetransport

Oversikt over kjøretøy og oppdrag

Enkel bestilling av masse inn eller ut av prosjekt

Icon=HMS, Kvalitet, Size=Small, Light=True HMS / Kvalitet

 

Ryddig oppfølging av ISO 9001 og ISO 14001 styrker produktivitet, HMS og kvalitet i felt.

Mindre papirarbeid og enklere oppfølging av HMS og kvalitet frigjør tid til å få jobben gjort.

 

Bygg digitale skjema og prosedyrer i henhold til krav

Enkel utfylling av skjema, SJA og vernerunder i felt

Logg og versjonskontroll

Bilde2 rev

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt for å få en uforpliktende demonstrasjon av Bardes digitale verktøy fra en av våre medarbeidere.