Book en demo

Enkle digitale verktøy for anleggsbransjen

 

Forstå virkelige driftskostnader og øk lønnsomheten.
Få kontroll og oversikt over vedlikehold, service og reparasjoner. 
Øk produktivitet og forleng levetiden på maskin- og
bilparken, enkelt fra mobil og nettbrett i felt.

Book en gratis demo

Brukt av fagfolk

Stangeland Logo Rev     Risa Logo Rev

TT Anlegg Logo RevBG Logo   

Rental Logo Rev    

 

Teknisk Vedlikehold

Icon=Teknisk vedlikehold, Size=Small, Light=True  Barde Felt

HubSpot Video

Hold maskinparken i arbeid med anleggsmaskiner
du kan stole på.

Barde Felt er skreddersydd for maskinentreprenørens
forvaltning, drift og vedlikehold av anleggsmaskiner,
kjøretøy og utstyr.

I bruk hos flere av landets største anleggsentreprenører
siden 2015.

 

Økt oppetid

Høyere inntjening

Komplett historikk på reparasjoner, vedlikehold og service

Integrasjoner for økonomi, telematikk og annen data

 

Barde utvikler digitale verktøy sammen med anleggsbransjen som er skreddersydd for maskinentreprenører i Norge og Norden.

Icon=Maskin planlegging, Size=Small, Light=True Maskinplan

 

Øk utnyttelsesgraden på anleggsmaskiner og tunge kjøretøy gjennom helhetlig prosjektstyring opp mot vedlikehold og service.

Utnyttelsesgraden av maskiner og anleggsmidler krever et dynamisk og oversiktlig maskinplanleggingsverktøy. Å visualisere behovet på en god måte gir et godt beslutningsgrunnlag.

 

Reduserer behovet for planleggingsmøter

Alle har tilgang til siste versjon av planen

Enkel bestillingsrutine

Bilde4 rev
Barde_lastebil_3D

Icon=Transport planlegging, Size=Small, Light=True Transportplan

 

Full kontroll gir bedre oversikt og flytter mer masse per liter diesel.

For mange maskinentreprenører er effektive transport- og logistikkoperasjoner kjernen i virksomheten, med høy usikkerhet i transportestimatene som ofte blir avgjørende for prosjektets lønnsomhet.

 

Effektiv koordinering av massetransport

Avtal en demo

Barde_lastebil_3D

Icon=Transport planlegging, Size=Small, Light=True Transportplan

 

Full kontroll gir bedre oversikt og flytter mer masse per liter diesel.

For mange maskinentreprenører er effektive transport- og logistikkoperasjoner kjernen i virksomheten, med høy usikkerhet i transportestimatene som ofte blir avgjørende for prosjektets lønnsomhet.

 

Effektiv koordinering av massetransport

Slep av anleggsmaskiner og kontainertransport*
*Funksjonalitet for maskinslep og kontainertransport lanseres i siste halvdel av 2021.

Avtal en demo

Icon=HMS, Kvalitet, Size=Small, Light=True HMS / Kvalitet

 

Ryddig oppfølging av ISO 9001 og ISO 14001 styrker produktivitet, HMS og kvalitet i felt.

Mindre papirarbeid og enklere oppfølging av HMS og kvalitet frigjør tid til å få jobben gjort.

 

Bygg digitale skjema og prosedyrer i henhold til krav

Enkel utfylling av skjema, SJA og vernerunder i felt

Logg og versjonskontroll

Bilde2 rev

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt for å få en uforpliktende demonstrasjon av Bardes digitale verktøy fra en av våre medarbeidere.